برخی از موضوعات مقالات:

 
دسته‌بندی نشده

2 (15948)

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن مقدمه افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15946)

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15945)

مقدمه : از نخستین دورانى که انسان به ضرورت مبادله پى برد، در پى ابزارى بود تا امر مبادلات را بر او آسان کند. پول - ابزار تسهیل مبادلات - على‏ رغم تغییرات فراوانى که ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت مترجم : مرضیه سلیمانی اخلاق زیست محیطی چیست؟ پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، باتلاق‌ها و آبراهه‌هایی است که گونه‌ای از تنوع ادامه مطلب…

3

2 (15941)

FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat   /NTILES=4   /NTILES=10   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics Tarikh Adabeiat N Valid 40 40 Missing 0 0 Mean 94.9750 85.7500 Std. Error of Mean 9.57477 9.78203 Median 96.0000 75.0000 Mode 144.00 24.00 Std. Deviation 6.05562E1 6.18670E1 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15940)

• تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد: مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند. از دید گاه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15939)

منابع فارسی اباذری، یوسف (1377)، خرد جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول. احمدلو، حبیب(1381)، " بررسی رابطه میان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز"، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15938)

بخش اول : تعاریف و مفاهیم کارآفرینی این بخش شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول با عنوان تعاریف و ویژگیهای کارآفرین/ کارآفرینی ، ابتدا تعاریف کارآفرین و کار آفرینی از محققین و صاحبنظران ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15937)

• تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد: مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند. از دید گاه ادامه مطلب…

background