سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. تأثیر برند در استخدام

حوزه‌های کسب و کار خصوصاً بازارایابی و منابع انسانی از برندهای قوی متأثر هستند. در حوزه‌ی منابع انسانی زمانی که رقابت برسر کارکنان زیاد گردد، این امر بسیار حساس‌تر می گردد(هیرونیموس[1] و دیگران، 2009). هیرونیموس و دیگران به این نکته تصریح می‌کنند که به دلیل گرایشات جمعیت‌شناختی میان کارکنان بالقوه این برندها هستند که می‌توانند در فرایندهای جذب شایسته اقدام کنند.

دل‌وکیو[2] و دیگران(2007) مطالعه‌ای در راستای تعمیم مرزهای برندسازی به مدیریت منابع انسانی انجام دادند. آن‌ها پی‌بردند که برندها در انتخاب شغل تأثیر بسیار قابل توجه‌ای دارند. ارزش‌مندی مطالعه‌ی آنان به آن جهت می باشد که اولاً اهمیت برند را به عنوان یک دارایی کلیدی از حوزه‌ی بازاریابی فراتر می‌برد؛ دوماً وجود کارکنان مناسب برای بهبود رضایت مشتری حیاتی می باشد(اسکالتز[3]، 2002)؛ سوماً کارکنان مناسب تأثیر بسیار مؤثری در عملکرد سازمانی دارند(لادو و ویلسون[4]، 1994). همانطور که پیش‌تر اظهار گردید برندسازی در سطوح مختلفی اتفاق می‌افتد؛ مانند سطح بنگاه و یا سطح محصول ویا … . معمولاً برندسازی در سطح بنگاه تأثیر بسیار مؤثرتری در شرایط استخدامی دارد؛ به تعبیری برندسازی در سطح بنگاه جنبه‌ی غالب تمامیت برند می باشد و باقی سطوح برندسازی را پوشش می‌دهد(کیم[5] و دیگران، 2011).  به عنوان مثال مک‌دونالد یک برند در سطح بنگاه می‌باشد و دارای چند برند در سطح محصول می باشد مانند Big Mac و … ؛ کیم و دیگران در ادامه مثال‌هایی ارائه می‌دهند که در آن برند محصول بر برند بنگاه غالب می باشد مانند Tide که برند محصول برای برند بنگاه P&G می‌باشد اما این Tide می باشد که در اذهان مانده می باشد؛ آن‌ها خاطر نشان می‌کنند که با این حال برند بنگاه کماکان بر روی محصول تأثیر می‌بندد که اهمیت برند بنگاه را می‌رساند. تصویری که از برند حاصل می گردد علاوه بر اذهان مشتریان محصول، اذهان جویندگان کار را نیز تحت تأثیر ویژه‌ی خود می‌گذارد. اما برای مدت‌ها تأثیر استخدامی آن نادیده گرفته گردید. از مطالعه‌ی کیم و دیگران(2011) این‌گونه استنباط می گردد که ویژگی‌‌های مطلوب یک سازمان برای استخدام در برند آن هویت می‌گیرد.

[1] Hieronimus

[2] DelVecchio

[3] Schultz

[4] Lado and Wilson

[5] Kim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد