سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. توجه برند پیش روی آگاهی از برند

2-6-1. آگاهی از برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای تعیین استراتژی آگاهی برند دو الگو برای تصمیم گیری هست. در الگوی اول وقتی گروه هدف برند را فقط در زمان خرید می‌شناسد، بایستی از استراتژی شناختن برند بهره گیری نمود. الگوی دوم زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری برندها را درذهن دارد و به دنبال ارضا کردن نیازهایش می باشد؛ در این‌جا از استراتژی بیاد آورنده بهره گیری می گردد. در استراتژی شناختن برند از تبلیغات بگونه‌ای بهره گیری گردد که باعث برانگیخته‌شدن نیازهای پنهان مشتری گردد. مجاری تبلیغاتی متنوع می باشد مانند صدا و سیما، مجلات، پوسترها، اینترنت، پست‌های الکترونیک و … . براساس استراتژی بیاد آورنده نام برند و لوگو می‌بایست میان گروه هدف بارها و بارها ممکن تکرار گردد و بر شناسایی ارتباط بین برند و نیازهای گروه هدف(مشتری) کوشش گردد. در این‌جا نیز می‌توان از مجاری تبلیغاتی بهره گیری نمود(پرسی و الیوت، 2009: 199تا201).

2-6-2. توجه برند

به نظر راسیتر و پرسی[1](1997) استراتژی توجه برند حاصل عملکرد دو ملاحضه‌ی اساسی می باشد: اولاً شدت درگیری تصمیم گروه هدف با محرک رفتاری ایجاد شده توسط سازمان که مشتری این اندازه درگیری را باتوجه به ریسک ادراک شده تعیین می کند؛ دوماً مثبت بودن یا منفی بودن درگیری تصمیم گروه هدف با محرک رفتاری. با در نظر گرفتن این دو ملاحضه‌‌ی اساسی چهار استراتژی توجه برند عیان می گردد که در شکل 2-2 بارز می باشد. درگیری کم با محرک منفی، درگیری کم با محرک مثبت، درگیری زیاد با محرک منفی، درگیری زیاد با محرک مثبت.

[1] Rossiter and Percy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد