سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی مجموعه‌ای از پیام‌هایی هستند که برای ارتباط با بازار به بازار فرستاده می گردد. بازاریابی بر فروش تأکید دارد و هدفش رساندن مزایای اقتصادی به بهره گیری کننده از آن می باشد اما فنون ارتباطات بازاریابی می‌تواند اهداف متفاوتی داشته باشد و صرفاً بر فروش محصول دلالت نکند. یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های ارتباطات بازاریابی، منابع انسانی می باشد. اصول پایه‌ای ارتباطات بازاریابی توسط ری[1] و دیگران(1973) معرفی شده می باشد: 1. اهداف ارتباطات[2]: اهداف عبارت می باشد از مجموعه‌ای از پاسخ‌های ارتباطی گروه خاصی؛ 2. استراتژی پیام[3]: مشخص می کند که اهداف ارتباطات چگونه بایستی بدست آید، و شامل پرسش اساسی می گردد: پیام شامل چه چیزی گردد، و پیام چگونه منتقل گردد؛ 3. توزیع پیام[4]: زمانی که اهداف و استراتژی پیام‌ها تعیین گشت، نوبت به تعیین نحوه‌ی رسیدن پیام‌ها به دست گروه هدف می‌رسد.

2-5-1. فرایند برنامه ریزی استراتژیک

تمامیت ارتباطات بازاریابی بایستی با تمامیت برنامه بازاریابی سازگار و حتی طرفداری‌گر آن باشد؛ این امر منجر به ایجاد اطلاعات در ارتباط با محصول، اندازه بازار و همچنین تکامل رقابتی می گردد(پرسی و الیوت[5]، 2009: 85). پرسی و الیوت آغازگر فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک را مرور برنامه بازاریابی و تجزیه و تحلیل چیزی که بایستی به بازار هدف برسد، می‌دانند. در هر برنامه اطلاعات بازاریابی، در نهایت این مشتریان یا مصرف کنندگان هستند که در قلب کار قرار گرفته‌اند؛ درحالی که در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تعداد بازیگران بسیار بیشتر می گردد. پس از مرور برنامه بازاریابی و تجزیه و تحلیل چیزی که بایستی به بازار هدف برسد، پرسی و الیوت عملی سازی پنج گام را ضروری می‌داند. آن پنج گام در جدول 2-3 اظهار شده می باشد.

 

 

[1] Ray

[2] Communication goals

[3] Message strategy

[4] Message distribution

[5] Percy & Elliott

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد