آموزشی

۲۳ ترفند زبون بدن که شما رو دوست داشتنی می کنه 

زبون بدن یک رابطه غیرکلامیه که ما به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه از اون استفاده می کنیم. این رابطه غیرکلامی شامل ارسال و دریافت سیگنالای بدون کلام می شه. گفته می شه که ارتباطات خوب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۲۲ دلیلی که بهره وری در سازمان رو تضمین می کنن

افزایش بهره وری در سازمان یکی از اساسی ترین اهداف کسب و کاره که متأسفانه از طرف تیم منابع انسانی مورد غفلت قرار میگیره. بیشتر کارشناسان منابع انسانی اقرار دارن که وظیفه ی اونا ایجاد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل